Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

MATEXI inspiruje - współpraca

Co ma wspólnego deweloper z pieczą zastępczą? W dodatku, deweloper, który przywędrował do Polski z Belgii. Okazuje się, że wiele. Czego doświadczyliśmy sami. Poznaliśmy się ponad rok temu. Jak to u nas zwykle bywa, odebrałam odpowiedni telefon. Tak, tak. Odbieranie odpowiednich telefonów to jedna z moich specjalności.
Później sprawy potoczyły się dość szybko. Fundacja PROJEKT ROZ podpisała z największą belgijską grupą deweloperską MATEXI list intencyjny dotyczący współpracy.
„Witamy w okolicy”, „Deweloper szans – budujemy przyszłość dla dzieci”, to nie tylko hasła, ale konkretne działania.  People, Planet, Profit Projekt łączący bezpośrednio działalność deweloperską firmy i jej klientów ze wsparciem realizacji celów NGO niosących pomoc dla dzieci. MATEXI inspiruje i pomaga.

Program funkcjonuje już od kilku lat. Każdy kupujący mieszkanie w Matexi, ma możliwość wyboru spośród trzech celów zawartych w ankiecie i wskazania deweloperowi, na jaki cel ma zostać przekazana określona kwota darowizny. W tym roku w Krakowie wydarzyło się to po raz pierwszy i Fundacja PROJEKT ROZ była jedną z obdarowanych fundacji.

Datki przekazywane są poszczególnym organizacjom pożytku publicznego raz do roku, po zsumowaniu wskazań dokonanych przez klientów na poszczególne organizacje w danej edycji programu.
Na co wydamy otrzymaną darowiznę? Na kursy prawa jazdy dla usamodzielniających się, na zajęcia rozwijające zainteresowania, na spotkania terapeutyczne i oczywiście trochę na atrakcje. Część kwoty przeznaczymy też na działania, które prowadzimy dla opiekunów zastępczych. Dla nich od 10 lat organizujemy projekty i szkolenia, które pomagają im lepiej, skuteczniej, profesjonalniej działać. Staramy się dbać o to by nie wypalili się i pamiętali o dziecku, które noszą w sobie. O swoich pasjach i zainteresowaniach, bo one dają siłę do działania.

Chwilowo współpraca wygląda tak, że tylko jedna strona, czyli Fundacja coś dostaje, ale myślimy nad tym co możemy dać. I już niebawem będziemy o tym rozmawiać i działać.

Zobacz czy twoja firma też tak potrafi. Zainspiruj się. Działaj.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.