Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Raport NIK opublikowany 14.04.2023 roku dotyczy wsparcia systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji i niestety nie jest on optymistyczny.

Niepokojącym zjawiskiem w latach 2019-2021 był ponad dwukrotny wzrost liczby dzieci skierowanych do pieczy instytucjonalnej z powodu braku miejsc w pieczy rodzinnej (w 2019 r. takich dzieci było 17, a 2 lata później już 36). W tym samym okresie aż o 62,5% wzrosła liczba dzieci przeniesionych z pieczy rodzinnej do pieczy instytucjonalnej (w poszczególnych latach 32, 37 i 52 dzieci). Powodem przeniesienia było najczęściej rozwiązanie dotychczasowej formy opieki i brak wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. NIK zwraca uwagę, że jest to kierunek odwrotny w stosunku do założeń deinstytucjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej, który świadczy o pogłębiającym się kryzysie zasobów rodzinnej pieczy zastępczej w skontrolowanych powiatach.

Pełny raport NIK liczący 150 stron można przeczytać tutaj.

Na naszej stronie również Raport NIK z 2020 roku.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.