Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Osoby, które w przeszłości przebywały w rodzinie zastępczej, uważa się za zstępnych rodziców zastępczych – potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji. Darowizna pomiędzy takimi osobami podlega więc zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn.

Podatniczka, na mocy postanowienia sądowego jako dziecko została umieszczona w rodzinie zastępczej. Wraz z rodzeństwem wychowywała się w niej do pełnoletniości i nadal ma dobry kontakt ze swoją matką zastępczą. Obecnie matka zastępcza planuje przekazanie jej w darowiźnie działki wraz z domem. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację. Chciała upewnić się, że taka darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

W interpretacji Dyrektor KIS powołał się na art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, na podstawie którego zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę po dopełnieniu określonych formalności. Z kolei, zgodnie z art. 14 ust. 4a tej ustawy, za zstępnych uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak wskazano w interpretacji, na mocy tego przepisu za zstępnych uważa się zarówno osoby aktualnie przebywające w rodzinie zastępczej, jak i osoby, które w przeszłości przebywały w takiej rodzinie. Dlatego nabycie przez podatniczkę nieruchomości tytułem darowizny od matki zastępczej będzie w całości zwolnione z opodatkowania. W związku z tym, że umowa darowizny nieruchomości powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, nie będzie konieczne zgłoszenie nabycia nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Dokładnie taką informcję można przeczytać na stronie e-pity.pl

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4015.212.2023.1.JKU z 28 grudnia 2023 r.

inne informacje prawne można przeczytać na naszej stronie w zakładce PRAWO

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.