Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Fundacja pod nazwą PROJEKT ROZ, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25 a/3, przed notariuszem Bartłomiejem Zemanem, za numerem repertorium A nr 4683/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. Pomysł na powołanie Fundacji pojawił się kilka lat wcześniej. Było to wiele godzin rozmów pomiędzy Aliną Prusinowską-Marek, Elżbietą Matusiak i Jackiem Matusiakiem.

ROZ oznacza Rozwój Opiekę Zaufanie, czyli to co potrzebne jest opiekunowi zastępczemu -“zaopiekuj się opiekunem” to hasło które konsekwentnie realizujemy.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.