Projekt roz logo

Autorstwa Przyjaciel fundacji Projekt ROZ

Student informatyki stosowanej na AGH. Z zawodu oraz zamiłowania zajmuje się architekturą aplikacji internetowych po stronie interface użytkownika. Innymi słowy tworzę guziki w aplikacjach oraz stronach internetowych. Jako członek rady fundacji skupiam się na działaniach mających na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat pieczy zastępczej w środowisku IT oraz w każdym innym, w którym mam przyjemność przebywać.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.