Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

W XVIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, mamy swój mały udział. Wprawdzie niebezpośrednio jako Fundacja PROJEKT ROZ, ale nasza Przewodnicząca Rady Fundacji Alina Prusinowska – Marek była jedną z uczestniczek panelu “Jak sprawić, by piecza zastępcza była rozwiązaniem tymczasowym?”

Sądownictwo rodzinne – aktualne problemy i wyzwania.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.