Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji zainaugurowała swoją działalność
5 września 2016 r.
Wcześniej ogłoszony został skład nowo powołanej KRDPP.
Informujemy o tym, między innymi dlatego, że członkiem nowo powołanej KRDPP jest Elżbieta Matusiak.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. została powołana  zarządzeniem nr 2179/2016 z 22 sierpnia 2016 r. 

W skład nowej Rady wchodzą:
1) Czterej przedstawiciele Rady Miasta Krakowa:
a) Adam Grelecki,
b) Małgorzata Jantos,
c) Wojciech Krzysztonek,
d) Sławomir Pietrzyk.

2) Czterej przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa:
a) Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta,
b) Mateusz Płoskonka – Wydział Spraw Społecznych,
c) Bogusława Presz – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Karol Pytlarski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

3) Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
a) Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła,
b) Magdalena Chuderska – Krakowski Komitet Zwalczania Raka,
c) Agnieszka Duliban-Rokita – Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK,
d) Jan Fabiański – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Krakowie,
e) Tomasz Guzik – Fundacja „Wygrajmy Siebie”,
f) Elżbieta Matusiak – Fundacja PROJEKT ROZ,
g) Izabela Plur – Fundacja Przestrzeń Rozwoju,
h) Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.