Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej można nie tylko pobrać jednolity tekst Ustawy, ale również prześledzić zmiany jakie zostały wprowadzone od momentu jej ogłoszenia.

To Ustawa która była nowelizowana zanim jeszcze weszła w życie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej można zapoznać się ze wszystkimi aktami prawnymi z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.