Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Jaka jest piecza zastępcza, tymczasowa, a może długoterminowa? Które rozwiązanie jest korzystne dla dziecka? A może nie trzeba wybierać?

Artykuł prof. Magdaleny Arczewskiej – Tymczasowość rodzinnych form pieczy zastępczej w świetle wyników badań empirycznych. Zapraszamy do czytania i delikatnie przypominamy, Magdalena Arczewska jest Członkinią Rady Fundacji PROJEKT ROZ.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.