Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

W Solecznikach na Litwie, 5 października 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „RODZINA – AUTORYTET W WYCHOWANIU” Transgraniczne poszukiwania. Z fundacji Projekt ROZ brały udział Alina Prusinowska – Marek, Magdalena Arczewska, Elżbieta Matusiak.

Elżbieta Matusiak – Opiekun zastępczy – autorytet dla dziecka powierzonego i jego rodziny. Czy to możliwe?

Prusinowska-Marek Alina – Długotrwałe nadzory kuratora w sprawach opiekuńczych – wsparcie czy interwencja sądu wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Arczewska Magdalena – Dobro dziecka w perspektywie przedstawicieli wybranych środowisk zawodowych a problemy w rodzinie jako czynniki zaburzające proces wychowania.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.