Projekt roz logo

Autorstwa

“… promowanie zawodu nie działa pocztą pantoflową. Wiele rodzin zastępczych szybko się wypala. Idea pieczy zastępczej przekazywana na poziomie szkoleń i komunikatów jest boleśnie konfrontowana z rzeczywistością.

Szybko okazuje się, że system w ogóle nie chroni dziecka. A rodziny zastępcze bardzo się z dziećmi wiążą, wchodzą w rolę opiekunów, myślą o ich dobru i osobiście przeżywają to, co się wokół niego dzieje na poziomie administracji i biurokracji.”

Rozmowa z Anną Krawczak – badaczką i członkinią Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, wieloletnią przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”; konsultantką społeczną WHO w dziedzinie niepłodności; doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej UW.


Recently added entries. We invite you to read the latest entries.