Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

W Cieszynie i Ustroniu 11-12 kwietna 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “DZIECKO I RODZINA W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ”, której organizatorami byli:


– Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego,
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie,
– Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Pardubice,
– Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

W trakcie 5 sesji plenarnych akademicy i praktycy zaprezentowali ciekawe i inspirujące referaty dotyczące badań naukowych, dylematów i doświadczeń związanych z realizacją Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wśród aktywnych uczestników Konferencji była Prezes Fundacji PROJEKT ROZ Elżbieta Matusiak, której wystąpienie nosiło tytuł “Dzień przyjęcia, pierwszym dniem usamodzielnienia”, oraz Alina Prusinowska – Marek która przedstawiła referat “Tymczasowość pieczy zastępczej – między teorią, a praktyką”.

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.