Projekt roz logo

Autorstwa Elżbieta Matusiak

Historia tego projektu zaczęła się w roku 2017 i trwa nadal. Teraz, to już nie i jeszcze nie historia, ale wznowienie realizacji. W lecie 2017 roku odebrałam telefon z pytaniem czy mamy pomysł i czy podejmiemy się współpracy i realizacji projektu „dla pieczy zastępczej”.
Odpowiedź brzmiała – tak. I po kilku miesiącach współpracy Fundacji PROJEKT ROZ i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK powstał projekt „uSAMODZIELNIeni finansowo” realizujący trzecią misję uczelni rozumianą, jako forum aktywności społecznej. Aktywności poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
Ze względu na COVID projekt kontynuowany jest online.

Przedsięwzięcie skierowane jest do opiekunów i osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, którego celem jest podniesienie kompetencji z zakresu:
– ekonomii i finansów,
– komunikacji społecznej,
– pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik projektu bierze udział w 72 godzinach zajęć, uzupełnionych o indywidualne doradztwo z trenerami oraz wspólną pracę z podopiecznymi.

Problem, na który odpowiada projekt

Jednym z głównych zadań stawianych przed osobami pracującymi z dziećmi w pieczy zastępczej oraz ich rodzinami biologicznymi, jest przygotowanie dziecka i rodziny do reintegracji i samodzielnego życia. Tymczasem bieżące wsparcie dla osób będących w procesie usamodzielnienia praktycznie nie obejmuje kształtowania umiejętności właściwego dysponowania zasobami. Odpowiedzią na tak zdefiniowany problem są szkolenia zaplanowane w projekcie „uSAMODZIELNIeni finansowo”, których głównym zamysłem jest wyposażenie 90 osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej w podstawową wiedzą i kompetencje z zakresu ekonomii i finansów.

Finansowanie
Wartość projektu: 763 137,50 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 643 172,29 zł w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Recently added entries. We invite you to read the latest entries.